Дистанционни управления

 

Автоматизациите на Марантек се предлагат с разнообразни системи на управление:

  • Дистанционно управление с дву, три и четири канални дистанционни, като има възможност и за специални 99 канални системи за управление;
  • Бутонно, като бутониерите могат да управляват както импулсно, така и „тотман”. Бутониерите могат да бъдат защитени с ПИН код или секретен ключ;
  • Системи със зонови детектори в пода;
  • Ситеми с четци и електромагнитни карти или чип;

Моторите могат да осигурят безопасността на клиентите ни с ефективни системи от фотоклетки или контакни лайстни. Марантек предлага много допълнителни аксесоари към моторите си, като универсален приемник позволяващ с едно дистанционно да се управляват мотори от различни производители и модели, както и надежна система за аварийно отваряне на автоматизирана врата.