Дворни врати

 

Електрозадвижване тип Comfort 515-1, 515-2 за еднокрила или двукрила врата. Моторът е произведен за работа със среден режим на интензивност. Подходящ за врати до 200 кг и ширина на крилото до 2500 мм, плътна площ до 50%. Електрозадвижването има едно четириканално дистанционно управление. Номинално напрежение 230V, мощност 0,2кW, честота на излъчване 868МHz, теглителна сила 1000N, скорост на отваряне 150-200mm/sec, меко начало и край на движението. Температурен режим за безупречна работа -20°С до +60°С, възможност за включване на фотоклетки и други допълнителни устройства.

Електрозадвижване тип Comfort 880 за плъзгащи врати с тегло до 400кг и дължина до 8 метра. Моторът е произведен за работа със среден режим на интензивност. Електрозадвижването има едно четириканално дистанционно управление. Номинално напрежение 230V, мощност 0,2кW, честота на излъчване 868МHz, теглителна сила 400N, скорост на отваряне 180mm/sec, меко начало и край на движението, възможност за включване на фотоклетки и други допълнителни устройства.

И на двата модела мотори, произведени от Marantec – Германия, може да бъде инсталирана система за аварийно захранване с електричество – Battery Backup, работеща в продължение на максимум 24 часа или 10 пълни цикъла на отваряне и затваряне.