Индустриални врати – Dynamic

 

Електрозадвижване за индустриални секционни врати, тип STA – 1 CS 310, производство Marantec GmbH- Германия. Задвижването представлява двигател с редуктор и електронна система за управление. Захранващтото напрежение е 230 V или 400 V. Мощността, въртящтият момент и оборотите са различни за различните модели на двигателите и се определят в зависимост от конкретните размери и натоварвания на вратата.Начин на монтаж – директно към вала на индустриалната врата или други варианти в зависимост от конкретният случай. Електрозадвижването oсигурява плавен и безшумен ход. Комплектът електрозадвижване съдържа:

  • Задвижване STA 1; електронно управление: движение на вратата “нагоре” и “надолу” “импулсно” или “dead man”
  • Един брой бутониера CS 310 с бутони “нагоре”, “стоп”, “надолу”
  • Механизъм за ръчно отваряне отвътре на индустриалната врата при спиране на тока или друга аварийна ситуация с верига или с манивела
  • Конзола против превъртане на двигателя.
  • Допълнително: контакти разхлабено въже, фотоклетки, контакт вградена врата и други устройства