Индустриални врати

 

Индустриална секционна врата

Предлаганите от Карпен Доорс индустриални врати  и ролетки разрешават разнообразни конструктивни, архитектурни и технологични проблеми свързани със затварянето по подходящ начин на всяко едно промишлено хале или сграда.  Вратите покриват изискванията на следните европейски стандарти: EN 13241-1,EN12424,EN12425,EN12426 и EN717-1. Монтажните групи на Карпен Доорс са с многогодишен опит в монтирането и поддържането на индустриални врати и ролетки. Екипа на Карпен Доорс е винаги на разположение на своите клиенти за безплатни консултации още на проектно ниво – гаранция за качествено и оптимално строително решение.