Еднокрили и двукрили противопожарни врати

 

Еднокрили (обръщаеми) противопожарни врати с клас на пожароустойчивост EI 2 60min, EI 2 120min

Вратите са с дебелина на крилото 53 мм/63 мм и са изработени от два слоя стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5 мм. Вратите имат четиристранна ъглова каса и тристранно термоекспандиращо уплътнение, полимерно прахообразно покритие с цвят сивобял – RAL 9010. Две триделни панти едната – пружинна, а другата – на лагер. Обръщаема вкопана брава с PVC шилдове. Конструкцията на крилото, касата и бравата позволява обръщането на вратите в леви или десни. Възможност за вграждане на противопожарно остъкление и антипаник брави. Становище за допустивост издадено от Главна дирекция по противопожарна безопасност към МВР.


Стандартни размери:

Поръчков размер (зидарски отвор) mm

Светъл проходен отвор
mm

Габаритни размери mm

800 x 2060

715 x 2017

850 x 2084

890 x 2060

805 x 2017

940 x 2084

990 x 2060

905 x 2017

1040 x 2084

1100 x 2060

1015 x 2017

1150 x 2084

1200 x 2060

1115 x 2017

1250 x 2084

1300 x 2060

1215 x 2017

1350 x 2084

1330 x 2060

1245 x 2017

1380 x 2084

800 x 2150

715 x 2107

850 x 2174

890 x 2150

805 x 2107

940 x 2174

990 x 2150

905 x 2107

1040 x 2174

1100 x 2150

1015 x 2107

1150 x 2174

1200 x 2150

1115 x 2107

1250 x 2174

1300 x 2150

1215 x 2107

1350 x 2174

1330 x 2150

1245 x 2107

1380 x 2174

 

Двукрили DX SX противопожарни врати с клас на пожароустойчивост EI 2  60min, EI 2  120min

Вратите са с дебелина на крилата 53 мм/63 мм. Две еднакви крила при стандартно изпълнение или при нестандартно – крила с различна ширина. Вратите имат тристранна ъглова каса, тристранно термоекспандиращо уплътнение и уплътнение между крилата, полимерно прахообразно покритие с цвят сивобял – RAL 9010. Четири триделни панти две – пружинни, а другите – на лагер.Вкопана брава с PVC шилдове. Застопоряване на пасивното крило с вкопано резе. Възможност за вграждане на противопожарно остъкление и антипаник брави. Допълнителни аксесоари – хидравлични автомати за самозатваряне и антипаник брави със специални функции. Становище за допустивост издадено от Главна дирекция по противопожарна безопасност към МВР.

Стандартни размери:

Поръчков размер (зидарски отвор) mm

Светъл проходен отвор mm

Габаритни размери mm

1200 x 2060

1122 x 2017

1260 x 2084

1290 x 2060

1212 x 2017

1350 x 2084

1400 x 2060

1322 x 2017

1460 x 2084

1500 x 2060

1422 x 2017

1560 x 2084

1600 x 2060

1522 x 2017

1660 x 2084

1780 x 2060

1702 x 2017

1840 x 2084

1980 x 2060

1902 x 2017

2040 x 2084

1200 x 2150

1122 x 2107

1260 x 2174

1290 x 2150

1212 x 2107

1350 x 2174

1400 x 2150

1322 x 2107

1460 x 2174

1500 x 2150

1422 x 2107

1560 x 2174

1600 x 2150

1522 x 2107

1660 x 2174

1780 x 2150

1702 x 2107

1840 x 2174

1980 x 2150

1902 x 2107

2040 x 2174